ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Програм

Скупштина Завичајног удружења ,,Жуто цвеће’’ утврђује следеће основне циљеве и задатке:

1. Први и најважнији задатак Завичајног удружења је да повезивањем, контактирањем и срадњом, са људима из Завичаја и међусобно, ради на очувању, проширењу и јачању постојећих вредности Врања и врањског краја, трајно сачува оригинални идентитет и све остале вредности, и перманентно негује традиције старог Врања.

2. Ангажовањем свих чланова Удружења, а посебно изабраних органа, непосредним контактима и осталим пригодним формама, направити што потпунију евиденцију Врањанаца, по рођењу и пореклу, и пријатеља Врања, који живе у Београду, а после тога проширити активности на остале градове и средине где живе Врањанци.

3. Са том евиденцијом треба етапно, на пригодан начин, информисати Врањанце из Завичаја, а члановима Удружења омогућити коришћење те евиденције преме њиховим потребама.

4. На иницијативу људи из Завичаја или шланова Удружења органи Удружења ће повезивати оне који имају интерес да се упознају и повежу.

5. Удружење ће радити на стварању услова за организовање разних сусрета, предавања, промоцоја, изложби и дугих сличних активности.

6. Постоји потреба да се повећа активност на изучавању историје Врања и за упознавање шире јавности са достигнућима и резултатима познатих и успешних Врањанаца у области науке и културе, и у другим областима о којима се мало зна или у опште не зна.. Због тога ће можда бити потребе и за неком врстом издавачке делатности и за издавање информативног билтена.

7. Удружење ће остваривати перманентну сарадњу са Завичајем и радиће на афирмацији и популаризацији свеукупних вредностри Завичаја.

8. Удружење ће организовати дане Врања у Београду.

9. Удружење нема никакву страначку припадност ни било какву политичку активност.

Овај Програм ће бити перманентно усклађиван и допуњаван новим задацима усклађујући те задатке са потребама Удружења, у оквиру материјалних могућности, а у складу са законском регулативом и друштвеним критеријумима.

У Београду, 18.12.2010.г.

Оснивачка скупштина Завичајног удружења ,,Жуто цвеће’’ Београд