ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Комисије

Комисије као помоћна радна тела Управног одбора :
Комисија за односе са завичајем;
Комисија за неговање традиције и очување идентитета старог Врања;
Комисија за културну срадњу, информативну и издавачку делатност;
Комисија за спорт;
Комисија за организацију и реализацију манифестације:,,Дани Врања у Београду’’;
Комисија за прикупљање средстава за рад Удружења;
Комисија за организацију пружања помоћи члановима Удружења и појединцима и организацијама из Завичаја;
Комисија за пријем нових чланова и уређивање односа у Удружењу.

Задаци комисија су:
Комисија за односе са завичајем треба да одржава редовне контакте са завичајем и то: са органима, организацијама, институцијама, друштвима и појединцима и на основу те сарадње да предлаже измене и допуне Програма рада Удружења. Предлоге може да упућује и директно одговарајућим комисијама..

Комисија за неговање традиције и очување идентитета старог Врања треба да успостави непосредну сарадњу са институцијама из завичаја које се баве овом проблематиком, пре свега Народним музејем и Државним архивом али и са појединцима који се баве овом проблематиком, а и сама Комисија да ради на прикупљању непознате грађе, документације и информација о о Врању и Врањанцима. Да подстакне изучавање порекла, оригиналности и посебности којима се Врање одликује посебно у обичајима и музици.

Комисија за културну сарадњу, информативну и издавачку делатност треба да омогући да се Врањанци који живе у Београду упознају са укупним културним достигнућима из завичаја преко гостовања позоришта, културно-уметничких друштава, музичких састава, издавачке делатност, промоција књига, изложбе слика уметника из завичаја у исто време да организује гостовање уметника који су пореклом Врањанци а живе и раде у другим срединама. Комисија треба да ради и на информисању шире јавности о раду Удружења и на бољем пласману информавија из завичја у широј јавности.

Комисија за спорт треба да ради на организацији спорта и рекреације за чланове Удружења и да пружа помоћ младим и талентованим спортистима из завичаја у њиховој афирмацији.

Комисија за организацију и реализацију манифестације ,,Дани Врања у Београду’’

Комисија за прикупљање средстава за рад Удружења

Комисија за организацију пружања помоћи члановима Удружења и појединцима и организацијама из Завичаја повезује чланове Удружења, појединце и организације из Завичаја којима је потебна нека услуга или помоћ са оним члановима Удружења који могу ту услугу или помоћ да им пруже или да их они повежу са онима који такве услуге пружају уз њихово посредовање.

Комисија за пријем нових чланова и уређивање односа у Удружењу треба да ради на пријему што је могуће већег броја чланова, посебно младих и њиховом међусобном повезивању. На основу предлога и сугестија нових чланова и на основу сопствених запажања Комисија треба да предлаже Управном одбору доношење одговарујућих одлука и предузимање других мера које би допринеле побољшању рада Удружења.