ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Органи управљања

На 11. Редовној годишњој Скупштини Удружења „Жуто цвеће“ одржаној 31.03.2023. извршена је реорганизација и избор нових чланова органа управљања

Руководство Удружења:

Проф др. Драган Микић – председник Удружења
—————————————— заменик председника Удружења

Управни одбор:

1.Роберт Станојевић, дипл.екон. –председник УО

2.Милан Златковић, дипл.прав. – заменик председника УО

3.Мирољуб Алексић, дипл.инг. члан

4.Саша Стевановић, дипл.екон. члан

5.Др Слободан Јањић, члан

6.Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији, члан

7.Проф др. Марија Ђорић, члан

8.Божидар Дингарац, дипл.прав. члан

9.Срђан Симић, дипл.прав. члан

10.Др Драган Павловић, почасни члан УО

Надзорни одбор:

1. Стојадин Јовановић, генерал МУП-а у пензији, председник НО

2.Драгана Дивац, члан НО

3.Бранислав Митровић, члан НО

Секретар Удружења: 1. Десимир Смиљковић, адвокат

Савет Удружења: 1. Ивица Станковић – секретар Савета, 2. Властимир Тасић, члан, 3. Надежда Рашковић, члан, 4. Данијела Јовановић, члан, 5. Ирена др Лазић, члан, 6. Горан Станковић, члан, 7. Ненад Трајковић, члан, 8. Чеда Марковић, члан, 9. Љубомир Манасијевић, члан, 10. Љубиша Стојилковић, члан, 11. Станко Стојиљковић, члан, 12. Ранка Младеновић, члан, 13. Десимир Смиљковић, члан, 14. Срђан Митић, члан.

&

ПРЕТХОДНИ САСТАВ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Руководство Удружења:

Проф др. Драган Микић -председник Удружења
Проф др. Миомир Костић- заменик председника Удружења

 

Управни одбор:

1.Божидар Дингарац, дипл.правник- председник УО Удружења

2.Роберт Станојевић, дипл.екон. – заменик председника УО Удружења

3.Ненад Трајковић, дипл.математичар, секретар Удружења

4.Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији

5.Слободан Јањић, дипл.екон. 

6.Бранислав Стојановић, адвокат

7.Слободан Јовановић, дипл.филолог

8.Проф др. Марија Ђорић

9.Др екон. Данијела Јовановић

10.Др Ирена Лазић, прим.соц.медицине

11.Срђан Симић, дипл.правник

12.Саша Стевановић, дипл.екон.

13. Саша Станковић, дипл.екон.

14. Милан Златковић, дипл.правник

15. Горан Станковић, дипл.екон.

16. Др Драган Павловић, почасни члан УО

 

Надзорни одбор Удружења:

1. Стојадин Јовановић, генерал МУП-а у пензији, председник НО

2.Бранислав Митровић, члан НО

3.Драгана Дивац, члан НО

 

Савет Удружења:  Др Драган ПавловићВластимир Тасић, Надежда Рашковић, Спасић Властимир, Чедомир Марковић, Љубомир Манасијевић, Станко Стојиљковић, Ранка Младеновић, Љубиша Стојилковић, Предраг Трајковић, Сунчица Дивац Бааклини,