ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Органи управљања

На 12. Редовној годишњој Скупштини Удружења „Жуто цвеће“ одржаној 22.03.2024. извршена је реорганизација органа управљања

Руководство Удружења

Проф. др Драган Микић – председник удружења

Управни одбор:

1.Ивица Станковић, дипл. официр полиције – председник

2.Милан Златковић, дипл. прав. – заменик председника

3.Мирољуб Алексић, дипл. инг. – члан

4.Саша Стевановић, дипл. екон. – члан

5.Проф. др Слободан Јањић – члан

6.Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији, – члан

7.Проф. др Марија Ђорић – члан

8.Божидар Дингарац, дипл. прав. – члан

9.Роберт Станојевић, дипл. екон. – члан

Надзорни одбор:

1. Стојадин Јовановић, генерал МУП-а у пензији – председник

2.Драгана Дивац, – члан

3.Бранислав Митровић – члан

Секретар Удружења: 

Десимир Смиљковић, адвокат

Савет Удружења: 1. Прим. др сц. мед. Ирена Лазић – секретар Савета, 2. Властимир Тасић, члан, 3. Надежда Рашковић, члан, 4. Данијела Јовановић, члан, 5. Горан Станковић, члан, 6. Ненад Трајковић, члан, 7. Чеда Марковић, члан, 8. Љубомир Манасијевић, члан, 9. Љубиша Стојилковић, члан, 10. Станко Стојиљковић, члан, 11. Ранка Младеновић, члан, 12. Срђан Митић, члан.

ПРЕТХОДНИ САСТАВ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Управни одбор:

1.Роберт Станојевић, дипл. екон. –председник 

2.Милан Златковић, дипл. прав. – заменик председника 

3.Мирољуб Алексић, дипл .инг. члан

4.Саша Стевановић, дипл. екон. члан

5.Др Слободан Јањић, члан

6.Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији, члан

7.Проф др. Марија Ђорић, члан

8.Божидар Дингарац, дипл.прав. члан

9.Срђан Симић, дипл. прав. члан

10.Др Драган Павловић, почасни члан 

Надзорни одбор:

1. Стојадин Јовановић, генерал МУП-а у пензији, председник 

2.Драгана Дивац, члан 

3.Бранислав Митровић, члан 

 

Председник Удружења:

Проф др. Драган Микић – председник Удружења
—————————————— заменик председника Удружења

Секретар Удружења: 1. Десимир Смиљковић, адвокат

 

Савет Удружења: 1. Ивица Станковић – секретар Савета, 2. Властимир Тасић, члан, 3. Надежда Рашковић, члан, 4. Данијела Јовановић, члан, 5. Ирена др Лазић, члан, 6. Горан Станковић, члан, 7. Ненад Трајковић, члан, 8. Чеда Марковић, члан, 9. Љубомир Манасијевић, члан, 10. Љубиша Стојилковић, члан, 11. Станко Стојиљковић, члан, 12. Ранка Младеновић, члан, 13. Десимир Смиљковић, члан, 14. Срђан Митић, члан.