ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Органи

Председник Удружења је Проф др Драган Микић.
Заменик председника Удружења је Проф др Миомир Костић.

На Скупштини Удружења одржаној 16. јуна 2018. године изабрани су нови чланови Управног одбора.
Актуелни састав Управног одбора Удружења чине:

Бранислав Стојановић, адвокат, председник УО Удружења
Горан Станковић, дипл.екон., секретар Удружења
Саша Стевановић,дипл.екон.
Божидар Дингарац, дипл.правник
Слободан Јовановић, дипл.филолог, новинар
Проф.др Драган Павловић
Др Данијела Јовановић
Слободан Јањић, дипл.екон.
Роберт Станојевић, дипл.екон.
Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији
Ненад Трајковић, дипл.математичар
Станиша Младеновић, дипл.екон., иноватор
Весна Кебер
Проф др Марија Ђорић
Срђан Симић, дипл.правник