ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Органи

Руководство Удружења:

Проф др. Драган Микић -председник Удружења
Проф др. Миомир Костић- заменик председника Удружења

Управни одбор:

1.Горан Станковић, дипл.екон. – председник УО Удружења

2.Роберт Станојевић, дипл.екон. – заменик председника УО Удружења

3.Ненад Трајковић, дипл.математичар, секретар Удружења

4.Стојан Мишић, генерал МУП-а у пензији

5.Слободан Јањић, дипл.екон. 

6.Бранислав Стојановић, адвокат

7.Станиша Младеновић, дипл.екон., иноватор

8.Проф др.сц.мед. Драган Павловић

9.Божидар Дингарац, адвокат

10.Слободан Јовановић, дипл.филолог, новинар

11.Срђан Симић, дипл.правник

12.Проф др. Марија Ђорић

13. Др екон. Данијела Јовановић

14.Саша Стевановић, дипл.екон.

15. Др Ирена Лазић, сц соц медицине

Надзорни одбор Удружења:

1. Стојадин Јовановић, генерал МУП-а у пензији, председник НО

2.Бранислав Митровић, члан НО

3.Драгана Дивац, члан НО 

Савет Удружења: Властимир Тасић, Надежда Рашковић, Спасић Властимир, Чедомир Марковић, Љубомир Манасијевић, Станко Стојиљковић, Ранка Младеновић, Љубиша Стојилковић, Предраг Трајковић, Сунчица Дивац Бааклини.